Výsledky Úvaly 2018

Výsledky Úvaly 2018
Výsledky Highland games Úvaly

Přetahování lanem

Přetahování lanem
Provádějí dvě družstva soutěžících. Každé má pět členů. Družstva se snaží vzájemně přetáhnout směrem od sebe přes středovou rozhodčí čáru.

Vrh závažím do dálky

Vrh závažím do dálky
Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou závaží za držadlo a libovolným způsobem je hodit co nejdále. Je povolen rozběh (max. 2,5 m).

Farmářský běh

Farmářský běh
Soutěžící nese v každé ruce závaží o hmotnosti 50 – 60 kg.

Hod do výšky balíkem slámy

Hod do výšky balíkem slámy
Hod se provádí nabodnutím balíku slámy vidlemi a vržením do výšky přes laťku.

Hod skotským kladivem

Hod skotským kladivem
kolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo a otočit se zády k místu, kam bude házet, roztočit se a kladivo odhodit. Kladivo se musí roztočit ve vzduchu.

Hod závažím do výšky

Hod závažím do výšky
Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou závaží za držadlo a přehodit jej přes laťku v určené výšce. Pokud se závaží dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je platný.

Vrh závažím (kamennou taškou) do dálky

Vrh závažím (kamennou taškou) do dálky
Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou kamennou tašku (okovaný kvádřík s uchem) a hodit ho co nejdále. Je povolen rozběh (max. 2,5 m), není povolena otočka.

Vrh kamenem do dálky

Vrh kamenem do dálky
Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co nejdále (jako u klasického vrhu koulí).

Hod kládou

Hod kládou
Kláda je cca 5 – 6 m dlouhá, zbavená kůry, jeden konec má užší. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno.