Vrh závažím (kamennou taškou) do dálky

Vrh závažím (kamennou taškou) do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit jednou rukou kamennou tašku (okovaný kvádřík s uchem) a hodit ho co nejdále. Je povolen rozběh (max. 2,5 m), není povolena otočka. Závodník nesmí přešlápnou čáru, která vyznačuje začátek dopadové dráhy – přešlap znamená neplatný pokus. Každý soutěžící má dva pokusy, počítá se ten nejdelší.