Přetahování lanem

Přetahování lanem

Provádějí dvě družstva soutěžících. Každé má pět členů. Družstva se snaží vzájemně přetáhnout směrem od sebe přes středovou rozhodčí čáru. Vítězí družstvo, kterému se povede přetáhnout druhé družstvo přes středovou čáru. Soutěžící si nesmí během přetahování omotat lano kolem ruky. Lana se soutěžící mohou při přetahování pouze držet oběma rukama a táhnout.