Hod kládou

Hod kládou

Kláda je cca 5 – 6 m dlouhá, zbavená kůry, jeden konec má užší. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno. S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji odhodí (nejpozději na předem označeném místě) tak, aby užší konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího. Může se otočit o zem. Počítá se nikoliv délka hodu, ale změří se vzdálenost okraje každého konce klády od rozhodčí čáry (kláda může dopadnou křížem přes rozhodčí čáru) a rozdíl mezi oběma naměřenými hodnotami se pak počítá jako trestné body – počítáno v cm.